Home

Instelling Pumla verricht dienstverlening en ondersteunt in juridische bemiddeling. Bemiddeling conform wet en regelgeving, in de vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een manier om effectief tot een oplossing te komen in geschillen tussen twee of meer partijen. Instelling Pumla biedt ondersteuning als derde partij bij onderhandelingen, om te komen tot een schikking. Pumla dienstverlening verricht haar werkzaamheden al vanaf 2004.

Uit ervaring is gebleken dat de drempel om hulp te zoeken voor mensen van allochtone als autochtone afkomst veel te hoog ligt. Cliënten weten vaak niet de juiste weg en richting te vinden voor een oplossing van hun problematiek. Wij als instelling proberen hun problemen op te lossen in samenwerking met andere instanties. Onze instelling heeft de kennis en mogelijkheid om cliënten op verschillende rechtsgebieden te helpen. Op nationaal als internationaal niveau, door een goede samenwerking met andere professionele instellingen. Onze juristen zijn er om te adviseren, informeren ondersteunen en te bemiddelen.

In Nederland kennen wij zowel de klassieke als de sociale grondrechten. De klassieke grondrechten in enige zin kenmerken zich door het feit dat de overheid zich “onthoudt” van een actief optreden. Dit zijn rechten die de burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Zoals vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, recht op gelijke behandeling. Terwijl bij een sociaal grondrecht juist overheidsoptreden wordt verwacht. Dit zijn bijvoorbeeld het recht op bijstand, mensenrechten, strafrechten, arbeidsrechten (Labor Law), Legalisme, arbeidsrecht en sociale zekerheid, aansprakelijkheidsrecht enz. De vrijheid van drukpers en godsdienstvrijheid. Deze worden ook wel individuele rechten genoemd.        

Veel cliënten in Nederland weten niet wat hun rechten en plichten zijn. Samen met andere professionals zoals advocaten, overheid en bedrijven kunnen wij zorgen dat zij hun weg vinden in het Nederlandse rechtssysteem.

Onze doelstelling is om voor iedereen laagdrempelig bereikbaar te zijn: jong, oud, arm of rijk, van welke geaardheid ook, er is geen verschil. Iedereen heeft het recht op gelijke behandeling en hulp. Wij willen als sleutelfiguur dienen voor oplossingen van problemen waar men zelf niet uit kan komen. Wij staan open om te luisteren naar ieders verhaal en waarborgen privacy van elk persoon. Instelling Pumla biedt haar cliënten de mogelijkheid om vertrouwen te verkrijgen en te vinden in het Nederlandse rechtssysteem.

Naast juridische diensten en bemiddeling in Nederland, verricht instelling Pumla bezigheden in Zuid Afrika. Binnen ons bedrijf hebben wij veel voorstellen ontvangen van diverse schoolgemeenschappen in Nederland. Om in samenwerking met ons, voor allochtone en autochtone jonge professionals stages in Zuid Afrika te verzorgen.

Ook bezitten wij de mogelijkheid om bemiddelend op te treden voor jonge professionals uit Zuid Afrika om een stageplek in Nederland te vinden. Instelling Pumla heeft veel te bieden aangezien Zuid Afrika geen onbekend terrein voor ons is. Wij kunnen zorg dragen voor bemiddeling bij het vinden van accommodaties, veiligheid en goede begeleiding voor stagiaires en jonge professionals in een ander werkend overheid systeem dan in Nederland en Europa waar andere normen en waarden gelden.