Incassorecht

Ondanks goede debiteurenbewaking kan het voorkomen dat de betaling uitblijft. Als na een aantal aanmaningsbrieven het bedrag nog steeds niet binnenkomt, wordt een incasso noodzakelijk. Van een incasso is sprake als de vordering niet wordt betwist door de schuldenaar, maar hij desondanks niet overgaat tot betaling van de vordering.

We kunnen een gerechtelijke procedure tegen uw debiteur gaan voeren, waarbij eventueel beslag wordt gelegd. Dit beslag kan gelegd worden op één of meer eigendommen van de debiteur of op vordering welke de debiteur heeft op een andere schuldenaar. Na veroordeling van de schuldenaar kunnen de zaken waarop beslag is gelegd worden verkocht en de opbrengst, verminderd met de uit de verkoop voortvloeiende kosten, aan u worden afgedragen.