Huurrecht

Onze juridische instelling kan u helpen en bemiddelen als u als huurder een huurgeschil heeft met uw verhuurder. Wilt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een huurverhoging? Of wilt u juist als verhuurder een huurverhoging doorvoeren en ligt uw huurder dwars? Als u uw gegevens achterlaat op het formulier zal onze juridische instelling nog contact met u opnemen om u bij te staan.

Veel voorkomende huurgeschillen zijn:

 • Achterstallig onderhoud
 • Huurachterstand
 • Huurbescherming
 • Medehuur / Onderhuur
 • Huurverhoging
 • Huurverlaging
 • Hoge Servicekosten
 • Verhuisvergoeding
 • Overlast van buren
 • Overlast van huisdieren
 • Dreigende ontruiming

Huurrecht voor huurder
Als huurder heeft u rechten maar ook plichten .De plichten zijn er vooral op gericht dat u op tijd uw huur betaald en geen overlast of schade veroorzaakt in of rondom de woning. Ook wordt vaak in een huurcontract expliciet vermeld dat de huurder toegang tot de woning moet verschaffen aan de verhuurder voor noodzakelijk onderhoud en het respecteren van de afgesproken opzegtermijn.

Daartegenover staat het dat u huurbescherming heeft. Hierdoor is het niet eenvoudig voor eenĀ  verhuurder om u uw woning uit te zetten. Zelfs bij een afgesproken huurperiode kan de verhuurder niet zomaar uw contract opzeggen, zolang u zich als goed huurder gedraagt en dus geen ernstige overlast veroorzaakt en de huur op tijd betaald.

Een uitzondering hierop is als de verhuurder zich kan beroepen op dringend eigen gebruik.

Huurrecht voor verhuurder
Ook als verhuurder heeft u rechten en plichten. Uw belangrijkste plicht is dat u de woning goed moet onderhouden en de huurder van rustig woongenot te verschaffen. Daartegenover heeft u het recht om de huur op tijd te ontvangen en mag de huurder ook geen overlast voor u of omwonenden veroorzaken.

Verschil klein en groot onderhoud
Een verhuurder is verantwoordelijk voor noodzakelijk grote reparaties. De huurder zelf is verantwoordelijk voor kleinschalig onderhoud.

Het lijkt een eenduidige scheiding, maar waar ligt precies de grens tussen groot en klein onderhoud? Op www.rijksoverheid.nl/ ziet u een overzicht.

Hulp van een huurrecht advocaat
Mocht u een huurgeschil hebben en het lukt niet om dit samen met uw huurder/verhuurder zelf op te lossen dan kunt u in veel gevallen bij de Huurcommissie of de rechter terecht. Een goede in huurrecht gespecialiseerde advocaat is dan van belang. Als u het formulier invult staat onze juridische instelling u graag bij.