Personen- en familierecht

Als u besluit te scheiden, is dat een keuze die gepaard gaat met veel emoties. Kan een van beiden het huis aanhouden, hoe wordt de inboedel gesplitst? Als er kinderen in het spel zijn, is het zaak om het voor hen zo goed mogelijk te regelen. Wij kunnen u ondersteunen met advies over het personen- en familierecht. Denk aan aspecten zoals een omgangsregeling, boedelverdeling of alimentatie.

Onder het personen- en familierecht valt ook het erfrecht. Dat geldt als een overledene geen testament heeft opgesteld. Op basis van het bloedverwantschap maken partners en kinderen als eerst aanspraak op de erfenis. Als die niet meer in leven zijn, komen andere groepen in aanmerking. Indien een van de ouders nog in leven is en een kind eerder overlijd en er zijn geen kinderen aanwezig dan moet dit in testament worden vastgezet. Wanneer die ouder dan overlijd gaat deel na partner van overleden kind.