Onze visie

Uit ervaring is gebleken dat de drempel om hulp te zoeken voor mensen van zowel allochtone als autochtone komaf veel te hoog ligt. En de cliënten weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen met hun problemen, wij als dienstverlenend bedrijf met juridische bemiddeling proberen hun problemen op te lossen samen met de juiste instanties.