Asielrecht en Vreemdelingenrecht

Onze juridische instelling zet zich in voor de rechten van vluchtelingen. Een vluchteling is iemand die in eigen land vreest voor vervolging. Iemand die nog niet is erkend als vluchteling wordt een asielzoeker genoemd.

Onze juridische instelling staat asielzoekers bij gedurende hun asielperiode. Asielzoekers krijgen doorgaans aan het begin van hun procedure een advocaat toegewezen. Dat kan een van onze gespecialiseerde asieladvocaten zijn. Op verzoek kan onze juridische instelling ook een procedure overnemen van een andere advocaat of een second opinion uitvoeren.

Het vreemdelingenrecht is een veelomvattend rechtsgebied onze juridische instelling gespecialiseerd in procedures omtrent onder meer gezinshereniging, buitenlandse studenten, vreemdelingenbewaring en arbeid. Ook zijn wij gespecialiseerd in naturalisatierecht.

Als u een afwijzende beschikking van de IND heeft ontvangen, is het van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten.

Onze juridische instelling geeft u hulp en informatie bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning.